Szakdolgozatomban a magyar KKV szektor egyes képviselőinek példáját megismerve arra a kérdésre keresem a választ, hogy felfedezhető-e összefüggés az egyes vállalatok által alkalmazott stratégiai tervezési módszerek, valamint az általuk elért növekedés között.

Egységben az erő

A téma iránti személyes motivációm és elkötelezettségem abból fakad, hogy kereskedelemi és műszaki kérdésekkel egyaránt foglalkozó szaktanácsadó mérnökként az általam vizsgált vállalatokhoz hasonló vállalatokkal magam is nap mint nap találkozom és eddigi tapasztalataim szerint azok működésében és eredményességében jelentős különbségek fedezhetők fel (sokszor hasonló tevékenységi körük ellenére).

A téma aktualitását abban látom, hogy a napjainkban mind gazdasági, mind társadalmi szempontok miatt egyre inkább felértékelődő KKV szektor (kereskedelem, termelés egyaránt) jelentős változásokon megy keresztül napjainkban. Az őket értintő legjelentősebb kihívásokat a szektor bemutatását követően a későbbiekben részletesen megemlítem. Ezekre a dinamikus és előre nem mindig, vagy csak nehezen prognosztizálható változásokra való felkészülés, illetve hozzájuk történő alkalmazkodás elengedhetetlen eszközének gondolom a tudatos stratégiai tervezést. A hazai KKV-k fejlődése szempontjából meggyőződésem szerint döntő szempont lesz, hogy milyen mértékben, mennyi idő alatt és milyen hatékonysággal lesznek képesek üzleti gyakorlatuk részévé tenni a stratégiai szemléletű gondolkodást. Éppen ezért a szakdolgozatom készítése során általam elvégzett irodalomkutatási munkám eredményeképpen szeretnék egy olyan elméleti áttekintést létrehozni, ami az általam vizsgált vállalkozások számára is hasznos iránymutatásként szolgálhat stratégiájuk megtervezéséhez, végrehajtásához, valamint segítségükre lehet stratégiaalkotási eszköztáruk szélesítésében.

Szakdolgozatom célja, hogy az egyes vállalkozások által alkalmazott stratégiai tervezési módszerek, valamint az általuk elért eredmények összehasonlításának és elemzésének eredményeképpen rávilágítson a vizsgált szférában tevékenykedő vállalkozások számára a megfelelő tervezés révén elérhető fejlődési lehetőségekre.